Vi är AffärsKonsulterna!


Affärsidé: 

"Att utveckla våra kunders marknadsbearbetning samt medarbetare, så att företagens konkurrenskraft ökar."

Affärskonsulterna grundades 1998.

AffärsKonsulterna arbetar med Business to Business företag.

Vi arbetar alltid långsiktigt med våra kunder, och erbjuder kundanpassade lösningar.

Alla konsulter har erfarenhet från linjebefattningar inom olika företags marknads- /säljenheter, samt även lång konsulterfarenhet.


Nedan våra olika tjänster inom respektive område:

 • Analyser

 • Konsultation

 • Kompetensutveckling

 • Rekrytering

Affärskonsulternas analysområden:

 • Strategianalys


 • Kompetensanalys  


 • Value Creation


Konsultativa områden:

 • Strategisk rådgivare

 • Coaching

 • Inhyrd försäljningschef

 • Lean Selling - för en optimal säljprocess! 

Kompetensutveckling:

 • Säljutveckling - med garanterat resultat!


 • Affärsförhandling

 • Key Account Management

 • Retorik/Professionella presentationer


 • Kundorientering


 • Säljfokusering


 • Målstyrning


 • Självledarskap


Rekrytering inom Försäljning!

Tack vare vår långa erfarenhet inom Säljutveckling så vet vi vilken kandidat som passar för Ert företag!
Kontakta gärna oss för mer information eller ett möte!


Affärskonsulterna Business Consultants 

Telefon 08 662 39 30

Mobil 070 66 66 057

Mailbox@affarskonsulterna.se

Referenser lämnas gärna vid intresse!