Affärskonsulterna grundades 1998, och utvecklar våra kunders marknadsbearbetning så att företagens konkurrenskraft ökar!

AffärsKonsulterna arbetar med Business to Business företag. Vi arbetar alltid långsiktigt med våra kunder, och kan, genom att vi får en djuplodande kunskap om kundföretagen, erbjuda kundanpassade lösningar.

Alla konsulter har erfarenhet från linjebefattningar inom olika företags marknads- och säljfunktioner, och har även mångårig konsulterfarenhet.Affärskonsulternas konkurrensfördelar