Vi är AffärsKonsulterna!Affärsidé: "Att utveckla våra kunders marknadsbearbetning samt medarbetare, så att företagens konkurrenskraft ökar."